Loting Grou

  • 14Lgrou1
  • 14Lgrou2
  • 14Lgrou3

Geplaatst op 18 juli 2014

Eindelijk is het dan zover. Na maandenlange voorbereidingen is vanavond officieel het SKS kampioenschap 2014 begonnen met de traditionele loting in Grou. De zeventigste editie alweer met voor ons in het strijdperk schipper Jeroen Pietersma en zijn bemanning. Vele maanden trainen en "trimmen" moeten er voor zorgen dat deze hongerige nieuwe ploeg een mooi resultaat gaat halen. Een vierde stek in de eindrangschikking vorig jaar behaald zal te hoog gegrepen zijn, maar je weet maar nooit..

Een bomvolle tropisch warme feesttent op het Halbertsmaplein in Grou was vanavond het decor voor de opening. Feike Hoekstra, voorzitter van de Grouster commissie opende de avond met de wens dat het een sportief en spannend kampioenschap mag gaan worden. Woorden van dezelfde strekking kwamen van de voorzitter van de SKS Peter de Jong. Opvallend was dat hij een paar speciale woorden had voor de commissie's van Heerenveen en Drachten. Hij sprak de wens uit dat de nieuwe schippers Alco Reijenga en onze Jeroen Pietersma de tijd zullen krijgen om resultaten te kunnen boeken hetgeen met een luid applaus door een ieder met kracht werd bijgezet.

Dan uiteindelijk de loting bepalend voor de startpositie bij de Veenhoop en Eernewoude. Jeroen trok uit de pet van wijlen Fokke Wijkstra nummer zeven. Starten op de Veenhoop op nummer zeven en in omgekeerde volgorde op nummer acht bij Eernewoude. Onze mannen van de Twee Gebroeders zijn er op en top klaar voor en zullen morgen bij Grou na het startschot laten zien wat ze waard zijn!

Op de onderste foto rechts is de complete startvolgorde voor de Veenhoop en Eernewoude te bekijken.