Oude tijden herleven tijdens Turfrace!

 • Turfrace1
 • Turfrace2
 • Turfrace3
 • Turfrace4
 • Turfrace5
 • Turfrace6
 • Turfrace7
 • Turfrace8
 • Turfrace9
 • Turfrace10
 • Turfrace11

Geplaatst op 27 april 2013

Oude tijden herleefden tijdens de 1e Turfrace van afgelopen zaterdag ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van ons skûtsje de Twee Gebroeders, en het door de gemeente Smallingerland in het leven geroepen Skûtsjejier 2013. Zeventien schepen lagen afgemeerd in het Slingepark aan de Drachtstervaart voor de Turfrace. Commisaris der koningin John Jorritsma verrichtte de start door de lawei naar beneden te halen dit alles onder de klanken van het friese folksliet. Om de vijf minuten startte er een schip richting Opeinde. Voor de schippers meteen ook het zwaarste deel van de strijd. Met vier vaste bruggen in het Opeinder Kanaal betekende dit maststrijken en opdraaien en bomen om het skûtsje vooruit te krijgen. De meeste schippers besloten dan ook enkele van de bemanningsleden, zoals vroeger gebruikelijk was, het schip middels een touw vooruit te trekken. Het aloude "jagen". Duidelijk werd meteen dat enkele combinaties daar bedrevener in waren dan hun concurrenten.

De turf die bij de start in een houten krat was meegenomen moest in Opeinde worden aangevuld met kazen. Elfstedenachtige taferelen in Opeinde waar vele mensen op en om de bruggen het spektakel van dichtbij konden bewonderen. Vanuit Opeinde koersten de schepen richting Rottevalle. Hier keerde schipper Jelle Talsma met de Jonge Jan als eerste om vervolgens koers te zetten richting Buitenstvallaat. Duidelijk werd toen al dat de skûtsjes door alle inspanningen een eind bij elkaar weg lagen. Bij Buitenstvallaat lag voor de schippers de volgende horde in de Turfrace. Elke schipper diende bij Scheepsbouw van der Werff een klink te slaan in het te restaureren schip "de Jonge Trijntje". Het talrijk opgekomen publiek kon de inspanningen van de kapiteins van dichtbij bewonderen. Ook kon men zich vergapen aan een demonstratie zeiltanen wederom een oud gebruik.

Al bomend, zeilend en jagend gingen de schepen vervolgens richting Oudega. Ook hier bij de haven vele toeschouwers die de inspanningen van schippers en bemanningen wilden bekijken. De havenmeester van Oudega nam de kisten met turven in ontvangst. In de lokale tapperij was een stempelpost ingericht alwaar de schippers hun kaart konden laten afstempelen. Als verrassing kregen zij elk een fles beerenburg mee. Ondertussen werd, en ook hier weer gezellige muziek van ditmaal de Aldegea Sjongers, aan de bemanningsleden het lokale bakbrogge aangeboden. Een beschuit met kaas en roggebrood. Een welkome hap en een welkom rustmoment voor de vele bemanningsleden die dit voor hen ongewone werk, lees bomen, jagen en mastopdraaien, niet gewoon zijn tijdens de reguliere zeilwedstrijden.

Maar aan de Turfrace was nog niet een eind gekomen. De tocht ging richting de Veenhoop waar een boei werd gerond om daarna de reis te vervolgen richting Smalle Ee. Ook hier veel mensen op de been om de verrichtingen van schippers en bemanningen te aanschouwen. Om de feestvreugde te verhogen was bijna elke bewoner getogen in klederdracht en of oude beroepen kleding. Een draaimolen, kop van jut en een plaatselijk zangkoor zorgden voor een prachtige sfeer. In het kleine haventje was het passen en meten voor de schippers om hun schip te manouvreren. In Smalle Ee moesten de bemanningen zakken met zand laden om deze op hun skûtsje mee te nemen naar de finish aan de Drachtstervaart.

Rond 16.30 uur kwamen hier de eerste skûtsjes aan. Het was een gezelligheid van belang bij de finish. In de feesttent zong het shantykoor zich de longen uit het lijf en vele kraampjes in het Slingepark werden door veel mensen bezocht. Na het eten van een echt captainsdinner werd het tijd voor de prijsuitreiking. Klaas Jansma richtte daarbij enkele, op zijn humorvolle wijze, woorden aan elke schipper. Jelle Talsma bleek uiteindelijk als snelste deze Turfrace te hebben volbracht. Hij werd dus winnaar van deze, pittige, Turfrace, editie 1. Tweede werd Ton Brundel met de "Lytse Lies" en Sikke Heerschop derde met de "Wylde Wytse". Wie weet komt er een vervolg in de komende jaren en afgaand op de vele positieve geluiden om ons heen zal dit er zeker van komen. De band de Healers gaf nog een optreden in de feesttent als slotakkoord van een prachtige dag waarin oude tijden herleefden. Want bomende en jagende bemanningsleden zie je tegenwoordig op de skûtsjes bijna niet meer.

Voor Albert Visser en zijn bemanning zijn het drukke dagen. Na afloop van de Turfrace werd er richting Amsterdam gevaren om daar op het IJ de inhuldiging van onze nieuwe koning luister bij te zetten. Samen met de skûtsjes van Langweer en Joure werd de overtocht over het IJsselmeer gemaakt. Komend Hemelvaartsweekend breekt de eerste echte skûtsjestrijd van 2013 los. Drie dagen lang zeilen de schepen op het IJsselmeer bij Lemmer tijdens Lemmer Ahoy.

De foto's op deze pagina zijn afkomstig uit een serie van 174 stuks welke op deze dag zijn gemaakt. De complete serie is te bekijken op www.wiepwierdafotografie.nl

Nog enkele bijzonderheden, feitjes en weetjes over deze prachtige dag. Ons Drachtster Skûtsje kwam in Smalle Ee bijna klem te liggen vanwege de lengte van het schip, met uiterste precisie loodste Albert Visser hem uit de haven. Ook spektakel bij de ingang van de Lits richting Rottevalle, de Raerder Roek kwam hard aan zeilen maar kon de bocht niet ronden en voer zo het riet in voor het Paviljoen. Muurvast!!! Pas na 10 minuten en met de hulp van toeschouwers kwam het skûtsje los. Later in de smalle Lits pakte de giek van de Raerder Roek nog een paar dakplaten van een schuurtje mee. De Swanneblom van Age Veldboom molesteerde nog een mast van een plezierjacht. Langs deze weg wordt een ieder bedankt die het welslagen van deze dag mogelijk heeft gemaakt. In het bijzonder de wedstrijdcommissie Drachten-Veenhoop voor een perfect verlopen wedstrijd en de Hearen fan de Feart. Alle walactiviteiten rond het parcours, zoals de nautische markt, de feesttent, het Smelnehûs hebben ze op een geweldige manier gerealiseerd!

De officiële uitslag van de Turfrace editie 2013 met de tijd in uren-minuten-seconden: 1. De Jonge Jan, schipper Jelle Talsma 5:53:21 2. De Lytse Lies, schipper Ton Brundel 6:00:20 3. De Wylde Wytse, schipper Sikke Heerschop 6:14:02 4. De Halve Maen, schipper Age Kleinhuis 6:18:53 5. De Engelina Smeltekop, schipper Rinze Herrema 6:34:50 6. De Raerder Roek, schipper Michiel Kalsbeek 6:43:34 7. De Swanneblom, schipper Age Veldboom 6:48:45 8. De Jonge Jasper, schipper Froukje Meijer 6:57:27 9. De Twee Gebroeders, schipper Albert Visser 7:17:46 10. It Lieuwke, schipper Durk Bakker 7:26:26 11. De Sted Sleat, schipper Hilbrand de Vries 7:47:05 12. De Doeke van Martena, schipper Rutger Boonstra 8:33:59. De Nynke met schipper Karel Kuiper en De Nijverheid met schipper Eelke Boersma hebben met de motor gevaren en zijn op plaats 13 en 14 geëindigd. De Oeral Thús van schipper Dirk Jan Reijenga is niet gefinished. De Verandering met schipper Sint Bekkema en de Gerrit Ynze met schipper Koos Lamme zijn door mankementen niet gestart.