Over onze sponsors

  • D

Zonder sponsors zeilt het Drachtster skûtsje niet. Zo simpel is het.

Bedrijven met hart voor de Twee Gebroeders maken alles mogelijk. Sommigen leveren hun bijdrage in natura, anderen in geld. In welke vorm dan ook, met elkaar leveren onze sponsoren de fundering waar wij op mogen bouwen.

Wij vinden dat daar ook wat tegenover moet staan. Onze sponsors worden allemaal uitgenodigd om aan boord van ons volgschip een SKS-wedstrijd bij te wonen. Dat doen we op De Veenhoop, bij onze officiële thuiswedstrijd. Goed voorzien van eten en drinken is dit voor hen een mooie dag om de resultaten van de sponsorbijdragen van nabij te bekijken.

Daarnaast organiseren we elk jaar de strijd om het ‘Gouden Skipperke’. Onze sponsors en die van de SKS-skûtsjes van Grou, Earnewâld en d'Halve Maen zeilen tegen elkaar op hun 'eigen' skûtsje. Altijd een gezellige dag, waar plezier voorop staat en er volop gelegenheid is om in een informele setting nieuwe contacten op te doen.

Hoewel we erg gelukkig zijn met onze trouwe club sponsors, zijn nieuwe sponsoren altijd welkom! Naast de al genoemde activiteiten brengt het sponsorschap natuurlijk nog meer voordelen met zich mee. Voor meer informatie daarover kunt u zich wenden tot Werner Bergmsa, ons bestuurslid voor PR en Sponsorzaken.