'Ronde Tafel Drachten' zet zich voor 'Drachtster Skutsje'

Geplaatst op 12 mei 2012

 

 

De populaire website Marktplaats heeft een eerbiedwaardige actie opgestart waarbij zij de campagnecamper voor een goed doel ter beschikking stellen. Middels een social media campagne kunnen verschillende organisaties hun goede doelen voorstellen en meedingen naar deze mooie prijs.

De mannen van de Ronde Tafel Drachten laten dit buitenkansje natuurlijk niet liggen. We hebben regelmatig mooie serviceprojecten en voor deze camper hebben we ook wel een dankbare bestemming.

Op dit moment ligt er al een bod de camper voor een mooie prijs over te nemen. Het geld dat er bij vrij komt kan over 1 of 2 jaar voor serviceprojecten gebruikt worden.

http://www.winjouwmarktplaatscamper.nl/mijn-camper/tafelronde-drachten/

Primaire doel : Dat ding moet naar Drachten! De tijd dringt!

Het doel is de camper in te zetten voor het Drachtster Skûtsje. Tijdens de SKS als commando post en voor promotiedoeleinden. Na de SKS zal de camper bij opbod geveilt worden. Van het geld kan het dure onderhoud gepleegt worden. Zo blijft dit mooie stuk Fries en Drachtster erfgoed bewaard. Het geeft onze identiteit weer en verbind. Dat is de Kracht van Drachten.

http://www.drachtsterskutsje.nl/

 

Naast het zeilen in de SKS zetten de vrijwilligers van het skûtsje zich ook vaak in voor de minder validen. Dit maatschappelijk bewustzijn deelt de Drachtster Tafelronde met de mensen achter het skûtsje en trekken hierin dan ook samen op. Want samen sta je sterker.

 

Hieronder de reactie van Gemeentebestuur van Smallingerland:

Geachte heren van de Ronde Tafel,

De Ronde Tafel 53 te Drachten wil de "Marktplaatscamper" inzetten ten behoeve van het Drachtster skûtsje. Dit jaar als commandapost en voor promotiedoeleinden bij onder meer de SKS kampioenschappen. Na het seizoen wordt de camper geveild en komt de opbrengst ervan ten goede aan het onderhoud van het skûtsje. Dat is een kostbare zaak maar wel nodig.

Drachten is de bakermat van de skûtsjes: zeker 11 van de traditionele skûtsjes die elk jaar aan de SKS kampioenschappen meedoen zijn in vroeger tijden op Drachtster werven gebouwd.

Ook het gemeentebestuur ziet de waarde van dit cultuurhistorisch erfgoed. Reden te meer om 2013 uit te roepen tot het "Skûtsjejaar"! Niet alleen het Drachtster skûtsje "De Twee Gebroeders" profiteert daarvan mee, maar ook "d'Halve Maen", de "Rot", " 't Bruine Leven", "De Verandering" en het helemaal te restaureren schip "De Jonge Trijntje".

Bij die boost aan positieve ontwikkelingen en acties voor dit stuk cultuurhistorie is de inzet van de Ronde Tafel 53 buitengewoon welkom en wordt zeer gewaardeerd door het gemeentebestuur.

Wij wensen u succes en wijsheid met uw keus!

Namens het college van b en w van Smallingerland,
Nieske Ketelaar

wethouder