Vrijwilligers gezocht !!!!

Geplaatst op 23 januari 2012

Wie houdt het Drachtster Skûtsje in de vaart?

 

Bijna honderd jaar geleden, in 1913, gleed het Drachtster Skûtsje ‘De Twee Gebroeders’ van de helling van de beroemde werf ‘De Pijp’, van de gebroeders Roorda in Drachten. Thans is het een van de 14 skûtsjes die jaarlijks tegen elkaar strijden in de SKS-wedstrijden. Vorig jaar wist schipper Albert Visser met zijn bemanning de zesde plaats te bereiken in het eindklassement. Een mooi resultaat, dat hij dit jaar hoopt te verbeteren.

Het Drachtster Skûtsje is sinds 1981 eigendom van een stichting die haar uiterste best doet om het 19 meter lange schip in topconditie te houden.  Daarbij weet zij zich gesteund door ruim 400 donateurs  en dertig sponsorbedrijven. Ook zijn vele vrijwilligers actief voor het Drachtster Skûtsje. Zij zijn onmisbaar voor het onderhoud en behoud van dit prachtige stukje cultureel erfgoed. Zo kennen we een technische dienst, schilders en een schaduwbemanning.
Voor deze groep vrijwilligers zoeken we belangstellenden die ons willen helpen het skûtsje in de vaart te houden.  Vrijwilligers die  met  ijzer- en houtwerk, lakroller en verfkwast kunnen omgaan zijn van harte welkom.  Er moeten er tijdens het hele vaarseizoen vele hand- en spandiensten worden verricht.

Er is meer te doen. In voor- en naseizoen wordt  gevaren met gasten, het zogeheten ‘ploechje silen’. Hiervoor zoeken we naar zeilers die buiten het wedstrijdseizoen het skûtsje willen bemannen en onderhouden. Verder heeft ‘De Twee Gebroeders’ een eigen beeldmerk en de daarbij behorende artikelen in een eigen winkeltje, een magazine en  een internetsite. Ook Voor deze communicatie-activiteiten zoeken we enthousiaste vrijwilligers.
Verantwoordelijk voor het behoud van het wedstrijdskûtsje is de stichting ‘De Twee Gebroeders’, de eigenaar van het schip.  Het bestuur heeft op dit moment de functie van secretaris vacant.

 

Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie of zich graag op de andere genoemde manieren wil inzetten voor het Drachtster Skûtsje, is van harte welkom.

Gaarne  kontact opnemen met de voorzitter Lenze Kielstra via het e mail adres : l.kielstra@hetnet.nl