It Skûtsje fan Drachten | Drachtster Skûtsje

Van zes naar tien bij De Veenhoop

Van zes naar tien bij De Veenhoop

Jeroen Pietersma en zijn team zijn er vanmiddag op de Wijde Ee bij de Veenhoop niet in geslaagd de zesde startpositie om te zetten in een klinkend resultaat. Bij een zeer matig windje die af en te geheel wegviel was het voor schippers en bemanningen lastig zeilen. Ook stond de windrichting een kruisrak niet toe zodat het op een “carrouselzeilerij” leek. 

De traditionele walstart kon ook niet worden gemaakt omdat de skûtsjes onmogelijk zeilend uit het nauwe Grytmansrak konden komen.

De organiserende commissie besloot tot een adembenemende sleepstart. Een fenomenaal schouwspel. Veertien skûtsjes achter de sleepboot Argus in kiellinie naar de Wijde Ee met de zeilen op het dek. Na het startschot werden in allerijl de zeilen gehesen en kon de tweede wedstrijd van dit kampioenschap beginnen. Als een van de weinige schippers koos Jeroen Pietersma ervoor om in het midden van de Wijde Ee af te koersen op de eerste boei daar waar de concurrentie de hoogte of de laagte van de wal koos.

Achteraf bleek het niet de meest gelukkige keuze. In de achterste regionen konden de mannen van de Twee Gebroeders aan een inhaalrace beginnen. En met deze hele matige wind die soms even wegviel bleek dat nog een heel lastige en moeilijke zaak. Toch lukte het Jeroen om elk aan-de-winds rak een plaatsje winst te boeken.

En dat onder het oog van onze trouwe sponsoren en genodigden die traditioneel op de wedstrijddag bij de Veenhoop de zeilpartij vanaf een schip op een eersterangs plaatsje mogen aanschouwen. Dat ons team zich in de middenmoot bevond kon de gezelligheid aan boord niet bederven.